Esite markkinoinnin apuvälineenä

Esite on yksi yrityksesi tärkeimmistä markkinointivälineistä. Esitteiden suunnittelu ja tuottaminen on kuitenkin usein haastava ja luova prosessi, joka vie merkittävästi oman henkilökunnan aikaa. esitteen suunnittelu kannattaa yleensä ulkoistaa ammattilaiselle mutta itse sisällön miettiminen on silti yrityksen omalla vastuulla. Esitettä suunniteltaessa joudutaan usein kohtaamaan mm. seuraavat peruskysymykset:

  • Mitä yritys tarjoaa asiakkailleen?
  • Mitä yritys ei tarjoa asiakkailleen?
  • Mitä hyötyä tarjottavasta tuotteesta/palvelusta on asiakkaalle?
  • Miten tiivistetään sanoma mahdollisimman ytimekkäästi?
  • Millaisia kuvia halutaan käyttää ja millaista brändiä yritykselle halutaan luoda?
  • Kuinka paljon ollaan valmiita panostamaan markkinointiin ja brändin luontiin?

 

Esitteen suunnittelu


Esitteen suunnittelu on vaativa ja aikaa vievä prosessi, jonka toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä mallia. On tärkeää, että yrityksen omat edustajat tuottavat riittävän kattavan ja laadukkaan perusmateriaalin mainostoimistolle tai graafiselle suunnittelijalle. Jos mainostoimistolle toimitetaan joukko sekavia tekstejä ja heikkolaatuisia kuvia, ei lopputulos voi koskaan olla laadukas.